Zarząd

Prezeska:

Urszula Niziołek-Janiak

Sekretarz:

Hanna Gill-Piątek

Skarbnik:

Mariusz Sokołowicz

Członkinie i członkowie zarządu:

Katarzyna Gauza

Aleksandra Knapik

Martyna Urbańczyk

Daniel Walczak

Komisja Rewizyjna:
Ewa Świdzińska – przewodnicząca
Dominik Artomski
Anna Ginalska
Mateusz Marek Piasecki
Tomasz Orzechowski

Aktualny skład organów obowiązuje od dnia 2 lutego 2019 r.

Statut:
STATUT_STOWARZYSZENIA_TAK_01022019