Zarząd

Prezeska:

Urszula Niziołek-Janiak

Wiceprezes:

Daniel Walczak

Sekretarzyni:

Katarzyna Iwaniuk

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Ganicz – przewodniczący
Ewa Świdzińska

Aktualny skład organów obowiązuje od dnia 13 lutego 2023 r.