Zarząd

Prezes:

Daniel Walczak

Sekretarz:

Aleksandra Knapik-Gauza

Członkinie i członkowie zarządu:

Katarzyna Gauza

Martyna Urbańczyk

Tomasz Ganicz

Komisja Rewizyjna:
Ewa Świdzińska – przewodnicząca
Dominik Artomski
Anna Ginalska
Mateusz Marek Piasecki
Tomasz Orzechowski

Aktualny skład organów obowiązuje od dnia 7 grudnia 2019 r.