Czy w Łodzi działa Partyjne Biuro Zatrudnienia?

Radni mają sporo władzy – od uchwał w drobnych sprawach, ważnych ale i takich, które są finansowane dużymi kwotami z budżetu miasta. Są też odpowiedzialni za nadzorowanie Prezydenta Miasta – rozliczają go z wykonania budżetu, rozpatrują skargi mieszkańców, podejmują różne decyzje – od sfinansowania remontu ulicy do przekazania wielu milionów …

Interweniujemy w sprawie Porszewic

Na prośbę mieszkanek i mieszkańców podpabianickich Porszewic zwróciliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uznanie naszego stowarzyszenia jako strony w toczącym się postępowaniu, dotyczącym planowanej kopalni piasku. Będziemy monitorować tą sprawę i złożymy wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji, tak aby do czasu rozpoznania sprawy przez SKO nie doszło do dalszej …

#OTWÓRZMYULICE W ŁODZI – apel

Szanowna Pani Prezydent Miasta Łodzi,Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z wejściem w życierozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonychograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697),składamy wniosek o umożliwienie mieszkańcom należytego …

Zmiany w Zarządzie stowarzyszenia

Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania stowarzyszenia Tak dla Łodzi, które odbyło się 7 grudnia podjęliśmy decyzję o zmianach w zarządzie i aktualizacji statutu. Z funkcji prezeski naszej organizacji zrezygnowała Urszula Niziołek-Janiak. Bardzo dziękujemy za Twój wkład w walkę o Łódź i jej mieszkańców oraz za olbrzymi wkład w rozwój naszej organizacji. …

Łódź bez polowań – podpisz apel!

Nasza organizacja wspólnie z Koalicją „Niech Żyją”, Fundacją Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! , Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, Fundacją Azyl, Anonymous for Voiceless Łódź, Strajk dla Ziemi – Earthstrike PL, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Łódź, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Rodzice dla Klimatu Łódź, Extinction Rebellion – Łódź, Ostra Zieleń – Łódzkie oraz Partia Zieloni Łódź jest sygnatariuszem petycji do Prezydent Hanny Zdanowskiej o wyłączenie …

Apel o ratunek dla łódzkich kamienic

Jako społecznicy od lat biliśmy na alarm w sprawie stanu kamienic i warunków mieszkaniowych w Łodzi, od 2008 roku domagając się pomocy państwa i działań samorządu. To od społeczników wyszła inicjatywa remontów, rewitalizacji, powrotu do opracowania ustawy rewitalizacyjnej, kilkoro z nas zdecydowało się nawet zaryzykować i włączyć się w działania …

Okrągły Stół Mieszkaniowy

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia – Daniel Walczak i Urszula Niziołek-Janiak spotkali się z wiceprezydent Łodzi, Joanną Skrzydlewską w sprawie zasobu mieszkaniowego miasta. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. zorganizowanie okrągłego stołu mieszkaniowego (z udziałem ekspertów, społeczników, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, ruchów lokatorskich, deweloperów), wprowadzenie modelowej polityki mieszkaniowej opartej na zasobnie …

#ChodziOŻycie w Łodzi

17 listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, dlatego razem z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen i Instytutem Spraw Obywatelskich zorganizowaliśmy zainicjowany przez Pieszą Polskę happening zwracający uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych na drogach polskich miast. Zebraliśmy się o godz. 17.00 pod Urzędem Miasta Łodzi, żeby symbolicznie upamiętnić ofiary …

Pytamy o łódzkie kamienice

Rozpadające się kamienice, brak perspektyw dla wykwaterowywanych mieszkańców i brak długofalowej polityki mieszkaniowej to w tej chwili jedne z największych bolączek Łodzi. Dlatego Urszula Niziołek-Janiak i Daniel Walczak z naszego stowarzyszenia mówili o złym stanie łódzkich kamienic podczas dzisiejszej konferencji prasowej. W konferencji wziął również udział Jarosław Ogrodowski, ekspert z zakresu rewitalizacji …