#OTWÓRZMYULICE W ŁODZI – apel

Szanowna Pani Prezydent Miasta Łodzi,
Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z wejściem w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697),
składamy wniosek o umożliwienie mieszkańcom należytego wykonania zapisów §17 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia.

Ów przepis nakazuje zachowanie między pieszymi odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.
Tymczasem na terenie Państwa gminy na wielu ulicach jest to niemożliwe, gdyż zbyt wąskie chodniki
oraz parkujące na chodnikach samochody zostawiają pieszym mniej niż 2 metry szerokości.

Wnioskujemy zatem o wskazanie miejsc, gdzie zamierzają Państwo:
● zezwolić pieszym poruszać się po jezdni,
● wprowadzić taką organizację ruchu na stałe lub czasowo (za pomocą barier, taśm, słupków
lub innych wygrodzeń), aby piesi mieli możliwość chodzenia chodnikiem zgodnie z zapisami
rozporządzenia,
● przenieść ruch rowerowy z chodników na jezdnię,
● poszerzyć istniejące i wyznaczyć nowe pasy ruchu lub drogi dla rowerów na jezdniach, celem
zwiększenia miejsca dla pieszych, integracji sieci ruchu rowerowego i poprawy
bezpieczeństwa ruchu,
● utworzyć strefy rekreacji dla mieszkańców w miejscach, w których najbliższy park lub inny
teren zieleni oddalony jest więcej niż 400 metrów, umożliwiając bezpieczne korzystanie
z przestrzeni miasta bez potrzeby pokonywania znacznych odległości.


Uzasadnienie:
Epidemia, której skutki dotknęły także Polskę, wymusza nowe spojrzenie na funkcje w przestrzeni
miast na całym świecie. Ograniczona mobilność, praca zdalna, strach przed zarażeniem spowodowały
znacznie ograniczony ruch na ulicach, a zalecenia zachowania dwumetrowego odstępu między ludźmi
ukazały niewystarczające rozmiary ciągów pieszo-rowerowych nawet w najbardziej rozwiniętych
metropoliach świata. Pojawia się potrzeba zdecydowanych, daleko idących zmian w miastach, nawet
w tym wyjątkowo trudnym dla wszystkich okresie, mająca na celu dostosowanie ich przestrzeni do
zasad bezpieczeństwa ruchu, a w szczególności pieszych i rowerzystów.

W Polsce są już miasta, które przeniosły parkowania z chodników na jezdnie. Dane z pomiarów ruchu
jednoznacznie wskazują, że ruch drogowy jest obecnie znacznie mniejszy, więc potrzebuje mniej
miejsca na drogach. Obowiązujące ograniczenia liczby pasażerów komunikacji publicznej sprawiają,
że korzysta z nich kilka razy mniej osób. Mieszkańcy więcej chodzą i jeżdżą na rowerach, bo to
najbezpieczniejsze obecnie środki transportu. Potrzebują szerszych chodników, także dla
zapewnienia społecznego dystansu podczas chodzenia i stania w kolejkach. Mieszkańcy potrzebują
przeniesienia parkowania i ruchu rowerowego na jezdnie.

W czwartek 23 kwietnia Kraków zapowiedział, że w maju przeniesie parkowanie z chodników na
jezdnie na ul. Dietla i Mogilskiej. Na Grzegórzeckiej zlikwidują parkowanie na chodnikach, aby piesi
mieli tam więcej miejsca. Na Moście Grunwaldzkim przeniosą ruch rowerowy z chodnika na jezdnię.
Na ul. Podwale oddadzą pieszym część jezdni.

Przykłady wprowadzanych zmian prezentują grafiki:

(źródło: http://mobilnykrakow.pl/krakowska-tarcza-dla-mobilnosci)


Przedstawiamy także kilka przykładów miast na całym świecie, które już wprowadziły takie zmiany:

  • Wiedeń otwiera 20 ulic tylko i wyłącznie dla pieszych:
(zdjęcie: derstandard.at)
  • Oakland otwiera ponad 100 km ulic tylko dla pieszych i rowerzystów, aby w czasach pandemii
    zapewnić mieszkańcom odpowiednią ilość przestrzeni:
(zdjęcie: calbike.org)
  • Burmistrz Filadelfii zamknął część jednej z głównych arterii miasta (Martin Luther King Jr. Drive), aby
    ułatwić pieszym i rowerzystom zachowanie dystansu:
(zdjęcie: bicyclecoalition.org)
  • Bogota z kolei rozszerzyła sieć dróg rowerowych, przeznaczając dla nich część wielu jezdni:
(zdjęcie: thehour.com)
  • W Berlinie przez wiele lat nie powstało tyle dróg rowerowych, co w ciągu kilku ostatnich tygodni:
(zdjęcie: tagesspiegel.de)

Istotnym elementem proponowanych zmian jest także popularyzacja roweru jako środka transportu
i ułatwienia w poruszaniu się nim na naszych drogach. Rower bowiem jest z punktu widzenia ryzyka
zarażenia bezpiecznym środkiem transportu, dodatkowo wzmacniając nasze płuca chroni nas przed
infekcją. Niemieckie samorządy prowadzą obecnie kampanie informacyjne zachęcające do dojazdów
do pracy rowerem.

(zdjęcie: Tagesspiegel.de)

Dzięki polepszeniu warunków chodzenia i jazdy rowerem możemy odciążyć komunikację miejską,
która ze względu na wiele zmian w rozkładach jazdy, stała się niewydolna, a pasażerowie grupują się
w pojazdach i na przystankach, nie zachowując odpowiedniej odległości między sobą.

Wszyscy stanęliśmy w obliczu niespodziewanej i nagłej zmiany, do której musimy się przystosować.
Na większości ulic polskich miast zachowanie odpowiedniego dystansu między pieszymi jest fizycznie
niemożliwe. Ponadto spacer w pobliżu jeżdżących samochodów i wdychanie spalin dodatkowo
osłabia nasze płuca i sprawia, że stajemy się bardziej podatni na infekcje dróg oddechowych. Czas to
zmienić!

Krótko mówiąc: OTWÓRZMY ULICE!

Prosimy o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: piesza.polska@gmail.com

Z poważaniem,
Robert Buciak
Federacja Piesza Polska
ul. Koszykowa 67/21
00-667 Warszawa

w imieniu organizacji członkowskich i wspierających Federacji Piesza Polska:
Szczeciński Ruch Miejski
Zielone Mazowsze, Warszawa
Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
Pieszy Elbląg
Miasto Jest Nasze, Warszawa
Rowerowy Szczecin
Idee przez miasto, Szczecin
TAK dla Łodzi
Wspólny Olsztyn
Piesze Bielsko-Biała
Kielecki Rzecznik Osób Niezmotoryzowanych
Fundacja Fenomen, Łódź
Instytut Działań Miejskich, Białystok
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Akcja Miasto, Wrocław
Warszawski Alarm Smogowy
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
Szczeciński Holender
Nowy Szczecin
Urbanator, Poznań
Rodzic w Mieście, Warszawa
Bractwo Rowerowe, Radom
Wola Mieszkańców, Warszawa
Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź
Strefa Mieszkańców, Warszawa

Dodaj komentarz