Zmiany w Zarządzie stowarzyszenia

Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania stowarzyszenia Tak dla Łodzi, które odbyło się 7 grudnia podjęliśmy decyzję o zmianach w zarządzie i aktualizacji statutu.

Z funkcji prezeski naszej organizacji zrezygnowała Urszula Niziołek-Janiak. Bardzo dziękujemy za Twój wkład w walkę o Łódź i jej mieszkańców oraz za olbrzymi wkład w rozwój naszej organizacji.

W wyniku głosowania prezesem został Daniel Walczak, a Sekretarzynią Aleksandra Knapik. Do składu Zarządu wszedł również w funkcji członka Zarządu Tomasz Ganicz. Pozostałe funkcje pozostały bez zmian.

Odświeżonemu zarządowi życzymy powodzenia oraz dużo wytrwałości w zmienianiu Łodzi oraz w pilnowaniu i recenzowaniu władz naszego miasta.

Dodaj komentarz