Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer179303/public_html/takdlalodzi.pl/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Ludzie

Daniel Walczak – prawnik in spe, stypendysta Ministra. Od 2010 roku działa społecznie, powołał pierwszy w łodzi NGO prowadzący ogród działkowy, pro bono działa w różnych stowarzyszaniach, aktywnie wspiera ruchy miejskie czy inicjatywy obywatelskie, jak Czyste Chojny, Stowarzyszenie Nad Stawem w Łodzi jako prezes zarządu, Tak dla Łodzi jako członek zarządu, pomaga mieszkankom i mieszkańcom Łodzi w ich zmaganiach z urzędem. Pomaga pro bono w pisaniu pism procesowych i do organów administracji. Obecnie prezes Stowarzyszenia,

Urszula Niziołek-Janiak – radna dwóch kadencji Rady Miejskiej w Łodzi (2010-2018), współautorka pierwszego regulaminu konsultacji społecznych. Od 2008 roku broniła łódzkich zabytków, wyróżniona złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Jako radna współinicjowała rewitalizację i domagała się dopasowania programu remontowego Miasto Kamienic do oczekiwań mieszkańców. Wprowadzała w Łodzi budżet obywatelski i jako przewodnicząca komisji broniła setek pomysłów przed odrzuceniem. Walczyła o realizację Ogrodów Karskiego i zazielenianie Starego Polesia. Inicjowała w Łodzi działania antysmogowe, uchwałę o „pieszym mieście”, o zakazie pokazów z tresurą zwierząt, uchwałę antydyskryminacyjną i o edukacji obywatelskiej i samorządowej. Obroniła setki drzew przed wycięciem i doprowadziła do zwiększenia ilości zieleni na trasie WZ. Walczy przeciwko niepotrzebnym sygnalizacjom, domaga się likwidacji przycisków przy przejściach i poprawy bezpieczeństwa. Związana z Grupą Pewnych Osób i Szacunkiem dla Łodzi. Autorka ponad 500 interpelacji. Wiceprzewodnicząca federacji Piesza Polska i była prezeska Stowarzyszenia TAK DLA ŁODZI.  

Aleksandra Knapik – działaczka feministyczna, założycielka i członkini zarządów Stow. Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom i TAK dla Łodzi. W ramach ŁDD organizatorka warsztatów WenDo dla Łodzianek, organizatorka Mównic Feministycznych, referowała czy sytuację kobiet w Polsce na wyst. zagranicznych. Koordynatorka w projekcie Feminist Review Fund: Ruchy antyaborcyjne w Polsce Sprzeciw. Walka. Prawa Kobiet. Organizatorka szkoleń wzmacniających dla kandydatów/ek na radnych. Absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet 2017 i 2018 r., Szkoły Liderów Miast Łodzi, Zgierza i Pabianic 2018 r. i kursu Stół. Kobiety Idą do Wyborów.  

Michał (Katarzyna) Gauza – 6-krotna organizatorka obchodów Powstania Łódzkiego i Rewolucji 1905, od 2013 r., prowadzi  www.rewolucja1905.pl, popularyzatorka historii uhonorowany wraz z Klubem KP odznaką „Za zasługi dla miasta Łodzi” (2016) oraz nagrodzony Punktem dla Łodzi (2018), prezes Fundacji Łodzianka. Od 2013 koordynowała ponad 10 projektów o tej tematyce na łączną kwotę ponad 200 tys. zł.  

Martyna Urbańczyk – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 12 lat działa społecznie, m.in. w Klubie Krytyki Politycznej z którym współorganizowała Kongres Ruchów Miejskich, nagrodzony w 2012 roku „Punktem dla Łodzi”. Od 2013 roku działa również jako koordynatorka w Kooperatywie Spożywczej. Swoje umiejętności zawodowe związane z branżą IT wykorzystuje w aktywizmie – zarządza stronami internetowymi, m.in. działającej niezależnie lokalnej gazecie społecznej „Miasto Ł”. Jest członkinią Partii Razem. Absolwentka Akademii Demokracji Socjalnej, organizowanej przez fundację Friedrich Ebert Stiftung w Warszawie. Jest współzałożycielką łódzkiego Earth Strike.  

Ewa Świdzińska – kulturoznawca, pedagog, nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty. Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, certyfikatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  „Dyrektor – Innowator”, oznaką  Przyjaciel Sportu Szkolnego. Wieloletnia ekspertka MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Emerytowana dyrektorka łódzkich szkół.  Działaczka społeczna. Od 1996 r. członkini Rady Osiedla Nowosolna pełniąca m.in. funkcję przewodniczącej Rady.  Od 2018 r. założycielka i prezeska Stowarzyszenia  Klub Seniora EMERITA. Autorka zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego i konkursów na zadania inwestycyjne dla Rad Osiedli oraz grantu rozwojowego dla KS EMERITA.  

Anna Ginalska, L. 63, łodzianka. Farmaceutka z wykształcenia. Współzałożycielka i obecna prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Piotrkowska 235/241, które powołano po długiej, ale zwycięskiej walce o skwer pod tym adresem. Społeczniczka angażująca się wcześniej w działalność Rad Rodziców dwójki swoich dziś już dorosłych dzieci. Od trzech lat zaangażowana w obronę Konstytucji, wolnych sądów i trójpodziału władzy. Duża wiedza fachowa z zakresu rynku leków, mechanizmów sprzedaży i marketingu.  

Współpracowali z nami:

Dominik Artomski – znany łódzki aktywista. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Nowa Łódź, Lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, protestu „Nie dla zabudowy lasu na Brusie!”; działał m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu, Caritasie czy fundacji Przytul Mnie, gdzie organizował zbiórki darów oraz żywności dla uboższych mieszkańców Łodzi. Zaangażowany w walkę o remont torowiska na Chojnach i Kurczakach. Wspierał mieszkańców z Stowarzyszenia Czyste Chojny czy Czysty Teofilów. Od lat zaangażowany w Budżet Obywatelski – inicjował pozytywne zmiany na Stawach Stefańskiego czy Jana.  

Mariusz Sokołowicz – urodzony w Łodzi pracownik akademicki i miejski działacz społeczny. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w problematyce ekonomii miejskiej i marketingu terytorialnego. Autor i redaktor ponad 80 publikacji poświęconych problematyce ekonomii miejskiej. Przez kilka lat pracował jako zarządca i doradca na rynku nieruchomości. Był społecznym współautorem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 a w latach 2009-2013 jako urzędnik samorządowy był odpowiedzialny za jej rewitalizację. Kierował kilkoma projektami badawczymi (w tym jednym w ramach 7. Programu Ramowego UE), oraz uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych.  

Hanna Gill-Piątek – jest ekspertką ministerialną z wieloletnim doświadczeniem samorządowym i szkoleniowym, pomaga w rozwoju miastom w całej Polsce. Artystka, aktywistka miejska, graficzka z 22-letnim stażem. Autorka, wraz z Henryką Krzywonos, książki „Bieda. Przewodnik dla dzieci” (2010), w 2012 nominowana do Okularów Równości. Przez 3 lata prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi, miejsce żywej debaty i kultury (ponad sto wydarzeń rocznie, Punkt dla Łodzi 2011, odznaka „Za zasługi dla miasta Łodzi”). Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, Rady Metropolitarnego Kongresu Rewitalizacji, od 2011 członkini Kongresu Ruchów Miejskich. W kampanii samorządowej pełnomocniczka i szefowa sztabu KWW TAK!. 

Piotr Tubelewicz – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku historia (lic) i socjologia (mgr). Wieloletni partyworker również z doświadczeniem streetworkingu adresowanego do osób używających iniekcyjnie narkotyków. Absolwent etapu zaawansowanego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracował jako assistant researcher dla uniwersytetów polskich i amerykańskich oraz ewaluował programy profilaktyczne na zlecenie IBE. W 2016/2017 referent ds. profilaktyki uzależnień w Gorzowie Wlkp. Przewodniczący Rady Osiedla Wierzbno w Warszawie i aktywny członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Prowadzi zajęcia m.in. dla młodzieży oraz samorządów i służb mundurowych z tematyki antydyskryminacyjnej i zachowań ryzykownych. Prowadzi badania i pisze strategie społeczne jednostek samorządu terytorialnego. 

Bartosz Damian Mielniczek – licencjonowany przewodnik po Łodzi i regionie łódzkim. Absolwent kulturoznawstwa (ze specjalnością filmoznawstwo i wiedza o mediach) na Wydziale Filologicznym w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zarządu Koła Przewodników PTTK w Łodzi, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, łódzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Autor licznych publikacji o Łodzi oraz współautor podręcznika dla nauczycieli „Nasza Łódź”. Aktywista, społecznik związany z ruchami miejskimi, za swoją działalność uhonorowany w 2016 roku nagrodą „Punkt dla Łodzi”. Z pasją promuje swoje ukochane miasto podczas prelekcji, wykładów oraz prowadzonych wycieczek. 

Ewa Szmitka – absolwentka socjologii na UŁ i Uniwersytetu w Magdeburgu. Wiceprezes Klubu Sportowego Kontra w Łodzi, przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw Sportu Powszechnego w Łodzi, kierownik Zespołu III ligi kobiet Zawisza Fiero Rzgów. Prowadzi własna pizzerię, zawodowo wspiera rozwój ekonomii społecznej.  

Dominika Szeleszczyk – Jest tłumaczem i lektorem języków obcych. Prowadzi firmę wspólnie z przyjaciółmi. Ponadto prowadzi zajęcia ze studentami i pracownikami ASP w Łodzi, gdzie uczy dwóch języków – niemieckiego i polskiego dla obcokrajowców. Stara się przybliżyć mieszkańcom Łodzi inne kraje Europy i ułatwić Łodzi powrót do jego korzeni – wielokulturowości.  

Paweł Sobutka – Z wykształcenia i zawodu informatyk. Autor wielu projektów do Budżetu Obywatelskiego, które są z powodzeniem realizowane, m.in dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, parków, placów zabaw oraz infrastruktury drogowej – poprawiających płynność i bezpieczeństwo ruchu. Ma żonę i córkę.  

Marcin Maziarz – łodzianin od pokoleń, społecznik z zamiłowania, ojciec z powołania. Absolwent zarządzania w Społecznej Akademii Nauk, od lat działa na rzecz uporządkowania parkowania w centrum – udało mu się umiejscowić dodatkowe postoje TAXI w przecznicach Piotrkowskiej. Przez lata walczył z nieprawidłowym parkowaniem na pasażu Rubinsteina. To z jego inicjatywy powstały zielone ściany na trasie WZ. Od dwóch lat działa aktywnie na rzecz praw kobiet.