Interweniujemy w sprawie Porszewic

Na prośbę mieszkanek i mieszkańców podpabianickich Porszewic zwróciliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uznanie naszego stowarzyszenia jako strony w toczącym się postępowaniu, dotyczącym planowanej kopalni piasku.

Będziemy monitorować tą sprawę i złożymy wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji, tak aby do czasu rozpoznania sprawy przez SKO nie doszło do dalszej wycinki drzew i rozpoczęcia eksploatacji złoża.

O sprawie niedawno pisał „Dziennik Łódzki”:
https://dzienniklodzki.pl/kosciol-chce-zamienic-las-kolo-lodzi-w-kopalnie-piasku-mieszkancy-bronia-lasu-w-porszewicach-przed-planami-kosciola/ar/c8-14960986

Dodaj komentarz