Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer179303/public_html/takdlalodzi.pl/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Deklaracja programowa

Deklarujemy Wam, Łodzianie i Łodzianki

Tak, będziemy Was słuchać, rozmawiać i wspólnie z Wami decydować.

 • Chcemy wspólnych decyzji, a nie tylko konsultacji. Będziemy z Wami decydować o całym budżecie miasta, żadna wielka miejska inwestycja jak Orientarium nie będzie realizowana bez Waszej zgody, a żaden miejski projekt nie powstanie bez uwzględnienia Waszych potrzeb.

 • O najtrudniejszych sprawach będziemy decydować wspólnie w panelach obywatelskich, a nie w zaciszu gabinetów. Wyniki paneli będą dla nas wiążące.

 • Wesprzemy organizacyjnie i finansowo inicjatywy sąsiedzkie i docenimy ludzi, którym chce się działać dla dobra wspólnego. Już w styczniu zainicjujemy program małych grantów dla uczniów na inicjatywy obywatelskie.

 • O kształcie budżetu obywatelskiego rozstrzygną rzetelne konsultacje i społeczna Rada Programowa, a nie wygoda urzędu. Wspólnie z Wami zdecydujemy, czy nie jest konieczna zupełnie nowa formuła BO.

 • Zadbamy o to, by rewitalizacja nie odbywała się kosztem mieszkańców obszaru rewitalizacji ani kosztem najważniejszych potrzeb osiedli.

Tak, damy Waszym dzieciom wchodzącym w dorosłość szanse na mieszkanie, a lokatorom poczucie bezpieczeństwa.

 • Zorganizujemy okrągły stół mieszkaniowy, by nie decydować o polityce mieszkaniowej zza biurka.

 • Nie dopuścimy do sprzedaży udziałów w kamienicach z lokatorami i zasiedlimy pustostany. Skończymy z marnowaniem kamienic na urzędy.

 • Wesprzemy kooperatywy mieszkaniowe i adaptacje pomieszczeń na mieszkania. Uruchomimy możliwość budowania oficyn w podwórkach miejskich kamienic.

 • Uruchomimy stałą pomoc informacyjną i prawną dla nieuczciwie traktowanych lokatorów prywatnych kamienic. Ruchy lokatorskie będą mogły liczyć na wsparcie miasta.

 • Skrócimy czas oczekiwania na mieszkanie socjalne poprzez uruchomienie remontów „dla siebie” siłami rotacyjnych ekip remontowych.

 • Włączymy gminnych lokatorów w decydowanie o ich miejscu zamieszkania – administratorzy będą zobowiązani do organizowania raz w roku zebrań lokatorów w sprawie ustalenia potrzeb remontowych ich budynków.

 • Zbudujemy ogrzewalnie i dwie bezpieczne noclegownie dla osób bezdomnych. Podpiszemy wieloletnie umowy na ich prowadzenie ich oraz mieszkań dla ludzi wychodzących z bezdomności.

Tak, przywrócimy miastu zieleń, miejsca rekreacji i czyste powietrze.

 • Opracujemy mapę drzew w mieście i stworzymy wspólnie z Wami plan rozwoju zieleni dla każdego osiedla. Trawniki zastąpią łąki kwietne, posadzimy żywopłoty wzdłuż zazielenionych torowisk np. przy Zachodniej i Kościuszki.

 • Chcemy miasta naprawdę przyjaznego dla zwierząt. Zbudujemy schronisko dla zwierząt. Będziemy sadzić rośliny dla ptaków i ustawimy miejskie ule.

 • Ustawimy na każdym osiedlu czujniki smogu i będziemy rzetelnie informować o stanie powietrza. Chcemy, by w ciągu 10 lat powietrze w Łodzi spełniało normy europejskie dzięki realizacji porządnego programu ochrony powietrza.

 • Skończymy z lekceważeniem problemu hałasu w mieście, zarówno hałasu komunikacyjnego, jak związanego z uciążliwym sąsiedztwem.

 • Będziemy przywracać place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla osób w każdym wieku i o różnych potrzebach.

Tak, Łódź będzie miastem bezpiecznym, wygodnym dla pieszych i pasażerów MPK.

 • Szerokie i czyste chodniki z ławkami będą naszym priorytetem. Nie pozwolimy stawiać odgrodzeń utrudniających dotarcie do przystanku czy lekarza. Parkujące na chodnikach samochody przy każdym remoncie ulicy będziemy przenosić do zatok postojowych.

 • Przyciski przy przejściach dla pieszych przestaną utrudniać Wam życie, skrócimy czas oczekiwania na zielone, a czas przejścia dostosujemy do możliwości osób starszych pod ich kontrolą.

 • Każda inwestycja drogowa będzie musiała zwiększać bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Najważniejsze dla nas będzie bezpieczeństwo na przejściach i bezpieczna droga do szkoły.

 • Wyłączymy niepotrzebne sygnalizacje, a tramwaje i autobusy nie będą stały w korkach. Połączymy ciągi rowerowe w sieć nie czekając na wielkie inwestycje. Zintegrujemy transport publiczny z koleją.

Tak, przygotujemy miasto dla osób starszych i zapewnimy im wsparcie w domu.

 • Wzmocnimy Rady Osiedli by ich głos nie był już nigdy lekceważony.

 • Poza wymienionymi już usprawnieniami ważnymi dla pieszych i pasażerów MPK zadbamy również o specjalne potrzeby osób starszych:

 • Każda miejska inwestycja będzie musiała zwiększać dostępność dla osób mniej sprawnych. Będziemy kupować wyłącznie tramwaje niskopodłogowe, podnosić przystanki, drukować dużymi literami rozkłady jazdy, oznakowania autobusów i tramwajów.

 • Postawimy na codzienne wsparcie osób starszych i potrzebujących w domach i wesprzemy samopomoc sąsiedzką. Rozwiniemy sieć klubów seniora.

 • Zadbamy o budowę wind w urzędach i miejskich przychodniach. W parkach i przy ruchliwych przystankach staną toalety publiczne.

Tak, docenimy różnorodność, a szkoły zapewnią Waszym dzieciom równe szanse.

 • Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i być bezpieczny w naszym mieście.

 • Będziemy uczyć postaw obywatelskich, odpowiedzialności społecznej, tolerancji i szacunku dla różnorodności. Każdy uczeń będzie miał prawo do wsparcia w rozwoju i pomocy w problemach.

 • Zapewnimy Waszym dzieciom pomoc w nauce, dodatkowe lekcje języków obcych i ciepły posiłek w szkole.

 • Zwiększymy wpływ rodziców na działanie szkół poprzez promowanie tworzenia rad szkół.

 • Otworzymy szkoły na współpracę ze społecznościami lokalnymi. Wszystkie szkolne boiska będą dostępne po godzinach pracy szkoły i w czasie wakacji.

Tak, rozwój gospodarczy Łodzi oprzemy o lokalny potencjał.

 • Wprowadzimy preferencje dla firm wykonawczych zatrudniających łodzian.

 • Będziemy korzystać z analiz, opracowań i wiedzy lokalnych uczelni.