Urszula Niziołek-Janiak

Nasza kandydatka na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi

Łódzka działaczka społeczna i samorządowa, radna Rady Miejskiej w Łodzi VI (2010-2014) i VII kadencji (2014-2018).

Urodziła się 7 sierpnia 1967 roku w Radomiu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Form Przemysłowych oraz studia podyplomowe z dziedziny informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej, form użytkowych i wnętrz. Przez kilka lat związana także z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego.

Działalność społeczna
Od 2008 r. działa społecznie na rzecz Łodzi, najpierw z Grupą Pewnych Osób, potem w Ruchu Społecznym „Szacunek dla Łodzi”. Współzałożycielka Stowarzyszenia Koalicja Tak!. Od 2018 r. wiceprzewodnicząca Federacji Piesza Polska (w organizacji). Współtwórczyni pierwszego łódzkiego Regulaminu Konsultacji Społecznych. Współautorka społecznego Programu Remontowego 100 Kamienic dla Łodzi.

W latach 2010-2011 brała aktywny udział w projekcie Nasz Księży Młyn realizowanym przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, prowadzącym wypracowania z mieszkańcami programu rewitalizacji zabytkowego osiedla robotniczego, co doprowadziło do przyjęcia w 2012 r. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna.

Aktywna uczestniczka akcji protestacyjnych przeciwko wyburzeniom zabytków, degradacji przestrzeni publicznych, prywatyzacji terenów zieleni, uczestniczka protestów prodemokratycznych i w sprawie praw kobiet.

Działalność polityczna
Radna Rady Miejskiej w Łodzi VI (2010-2014) i VII kadencji (2014-2018). Wybrana z list Platformy Obywatelskiej, od 22 lutego 2017 r. pełni mandat jako radna niezrzeszona. W 2014 głosowało na nią 3026 osób.

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta w latach 2015-17, Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (lata 2013-16) i Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (2017), członkini Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodnicząca), Doraźnej Komisji ds. Transportu (wiceprzewodnicząca). Autorka ponad 500 interpelacji. Współinicjatorka programu remontowego Mia100 Kamienic (potem Miasto Kamienic), wstrzymania sprzedaży lokali użytkowych przy ul. Piotrkowskiej na rzecz działalności animujących ulicę, zazieleniania miasta i tworzenia parków kieszonkowych. Inicjowała konsultacje zagospodarowania placu Dąbrowskiego (2014), dodatkowe konsultacje dotyczące rozwiązań komunikacyjnych dla Nowego Centrum Łodzi, sposobu zagospodarowania placu Barlickiego.

Jest współautorką stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi o wprowadzeniu w Łodzi budżetu obywatelskiego (Uchwała XL/759/12 z 16 maja 2016 r.) , podniesienia jego kwoty do 40 mln złotych, uchwały o obniżeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas remontu elewacji do 1 grosza, uchwały o tworzeniu warunków do rozwoju ruchu pieszego, trzech uchwał antysmogowych, uchwały o włączeniu mieszkanek i mieszkańców w dbanie o zieleń przyuliczną „Wspólne Zielone Ulice”, projektu uchwały o partycypacyjnym opracowaniu planu rozwoju osiedla Śródmieście-Wschód (nie została poddana głosowaniu), uchwały o edukacji obywatelskiej i samorządowej oraz uchwały o edukacji antydyskryminacyjnej.

Wyróżniona w 2014 r. złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodzona w 2016 r. złotą odznaką przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi.

Zamężna, mąż jest grafikiem komputerowym. Ma dwójkę dzieci, które obecnie studiują na łódzkich uczelniach. Wielbicielka ogrodnictwa i zwierząt, obecnie właścicielka dwóch adoptowanych psów.

Polub Urszulę Niziołek-Janiak na FB!