Łódzki Panel Klimatyczny – składamy podpisy!

Dziś przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Łodzi wniosek o organizację Łódzkiego Panelu Klimatycznego wraz z listami poparcia. Dziękujemy wszystkim 728 łodziankom i łodzianom, którzy w ciągu kilku dni wsparli naszą inicjatywę szerokiego, poważnego panelu obywatelskiego swoimi podpisami. Wierzymy, że władze miasta uznają zasadność naszego wspólnego wniosku o konsultacje społeczne. Dziękujemy organizacjom, które dołączyły …

Łódzki Panel Klimatyczny

Dzisiaj razem z kilkunastoma organizacjami mieliśmy okazję wziąć udział w konferencji prasowej inicjującej nasze starania o przeprowadzenie w Łodzi konsultacji w formie panelu obywatelskiego. Powołaliśmy Łódzki Panel Klimatyczny i rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod naszym wspólnym wnioskiem. Jedną z inicjatorek jest nasza prezeska, Urszula Niziołek-Janiak 9 lipca do władz miasta trafił wraz z podpisami …

Wybory do Rad Osiedli – rekomendujemy

MASZ TYLKO JEDEN GŁOS – I KAŻDY JEST WAŻNY! Tak dla Łodzi zachęca każdego do brania władzy w swoje ręce – niezależnie od tego, czy chodzi o Parlament Europejski, czy o łódzkie osiedla. Na tym polega korzystanie z narzędzi demokratycznego państwa. 7 kwietnia od godziny 8.00 do 21.00 będziemy wybierać …