Łódzki Panel Klimatyczny – składamy podpisy!

Dziś przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Łodzi wniosek o organizację Łódzkiego Panelu Klimatycznego wraz z listami poparcia.

Dziękujemy wszystkim 728 łodziankom i łodzianom, którzy w ciągu kilku dni wsparli naszą inicjatywę szerokiego, poważnego panelu obywatelskiego swoimi podpisami. Wierzymy, że władze miasta uznają zasadność naszego wspólnego wniosku o konsultacje społeczne.

Konferencja prasowa podsumowująca zbiórkę podpisów pod wnioskiem o Łódzki Panel Klimatyczny. Złożyliśmy ponad 720 podpisów po tygodniu zbiórki 🙂

Opublikowany przez TAK dla Łodzi Wtorek, 9 lipca 2019

Dziękujemy organizacjom, które dołączyły do inicjatywy i udzieliły jej poparcia. Są to: OpenStreetMap Polska, Łódź Bez Smogu, Klub Sportowy KONTRA, Fundacja 2035, Łódzkie Spotkania Minimalistów, Foodsharing Łódź.

Klimat nie ma poglądów politycznych, a temat odpowiedzialności za zmiany klimatu to temat trudny. Dlatego doceniamy poparcie partii, które przesłały nam wyrazy poparcia panelu. Są to: Okręg Łódzki Lewicy Razem, Zieloni Region Łódzki oraz Wiosna Roberta Biedronia.

Zachęcamy inne organizacje i partie do poparcia współdecydowania mieszkanek i mieszkańców Łodzi o tym, czy nasze miasto będzie zdecydowanie i odważnie walczyło ze zmianami klimatu.

Dodaj komentarz