Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/takdlal/domains/takdlalodzi.pl/public_html/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Bronimy drzew na Rydza-Śmigłego

Zachęcamy do podpisania petycji, aby uratować drzewa na Rydza-Śmigłego.

Wnosimy o zaniechanie wycinki drzew przy ul. Rydza-Śmigłego w związku z remontem jezdni i wiaduktu. Podczas ostatnich dni zostało oznaczonych numerami za pomocą farby ok. 500 dorosłych drzew rosnących wzdłuż prowadzonej budowy, nie tylko w jej bezpośrednim sąsiedztwie, ale także po drugiej stronie ciągu rowerowo-pieszego, a także w odległości aż kilkudziesięciu metrów od prowadzonych prac w okolicy bocznicy kolejowej. Z wypowiedzi przedstawicielki Zarządu Dróg Miejskich na komisji ochrony środowiska wiemy, że w obecnej chwili około 60 sztuk przeznaczonych jest do wycinki.

Petycja: https://secure.avaaz.org/pl/petition/Prezydent_Miasta_Lodzi_Hanna_Zdanowska_Uratujmy_drzewa_na_RydzaSmiglego/

Jako mieszkańcy Łodzi czujemy się zaniepokojeni, ponieważ pomimo zapewnień władz miasta przy okazji prowadzenia inwestycji Łódź traci coraz więcej zdrowych dojrzałych drzew. Nie są one we właściwy sposób uzgadniane wcześniej z mieszkańcami, którzy na podstawie ratyfikowanej przez Polskę konwencji z Aarchus powinni mieć zagwarantowany wpływ na środowisko, w którym żyją. Przykładami mogą być tu ostatnie wycinki pomiędzy ulicą Tuwima a Moniuszki czy zagrożona zniszczeniem aleja na Radiostacji. Bez żadnej informacji dla lokalnych społeczności władze Łodzi wnioskowały o wycięcie całego drzewostanu znajdującego się na końcu ulicy Traugutta. Drzewa planowane do wycięcia przy remoncie ul. Niciarnianej mogły być w większości oszczędzone, gdyby projektanci i urzędnicy wcześniej udali się na wizję lokalną.

Dlatego wnosimy o:

  • Udzielenie mieszkańcom, Radzie Osiedla i organizacjom pozarządowym zaangażowanym w sprawę jasnej informacji, ile drzew koliduje z przebiegiem remontu ul. Rydza-Śmigłego i ile z nich zamierza się usunąć wraz z podaniem powodów,
  • Zaniechanie wycinki drzew na rzecz ich przesadzenia w miejsce nie kolidujące z inwestycją, tak, aby zachować ochronę dla mieszkańców budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Rydza-Śmigłego i charakter alei otaczającej ciąg pieszo-rowerowy,
  • Zakup miejskiej przesadzarki do dużych drzew, abyśmy wzorem innych miast nie tracili cennego drzewostanu,
  • Zmianę procedur w Urzędzie Miasta Łodzi i jednostkach podległych tak, aby przy inwestycjach na terenach, na których znajdują się drzewa, już w dokumentacji przetargowej znajdowała się konieczność wizji lokalnej wykonanej przez wykonawcę oraz konieczność odbycia jej przez zatwierdzającego projekt od strony zamawiającego,
  • Inwentaryzację drzewostanu w Łodzi wraz z udostępnieniem do wglądu mieszkańcom Łodzi obecnego stanu i naniesieniem wszystkich drzew na tworzone na plany miejscowe,
  • Natychmiastową poprawę komunikacji z mieszkańcami Łodzi w zakresie jakichkolwiek planów wycięcia drzew w ich okolicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.