Łódzki program rozwoju ogrodów działkowych

W poniedziałek 24.09 KWW TAK! przedstawiło Łódzki program rozwoju ogrodów działkowych, przed wejściem do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Reymonta.

Urszula Niziołek-Janiak – kandydatka na prezydenta Łodzi z ramienia KWW TAK! – powiedziała, że w Łodzi jest ponad 100 ogrodów działkowych użytkowanych przez blisko 45 tyś mieszkańców Łodzi. Przypomniała, że oprócz lasów i parków ogrody działkowe uzupełniają miejski ekosystem o tereny zielone, poprawiając jakość powietrza.

Szczegóły programu rozwoju ogrodów działkowych przedstawił Daniel Walczak, prezes jednego z łódzkich ogrodów i samodzielnego stowarzyszenia ogrodowego Nad Stawem w Łodzi – kandydujący z ramienia KWW TAK! do Rady Miejskiej. Przypomniał, że w latach poprzednich kwota dofinansowania przez miasto ogrodów działkowych wynosiła trochę ponad 8 tysięcy zł na wszystkie 100 ogrodów w Łodzi.

Ogrody działkowe powinny być przez miasto bardziej zauważane, ponieważ są miejsce wypoczynku wielu mieszkańców miasta.

Dlatego KWW TAK! przygotował program rozwoju ogrodów działkowych, który polegać ma na:

  • Doprowadzeniu przyłączy: wodociągowych, energetycznych i kanalizacyjnych do każdego ogrodu działkowego gdzie jest taka możliwość
  • Pomocy finansowej w wybudowaniu toalet ogólnodostępnych dla działkowców oraz w remoncie infrastruktury ogrodowej
  • Wzroście kwoty dotacji zapisanej w budżecie miasta dla ogrodów działkowych do kwoty 100 tys. w 2019 r., a do 2021 r. do kwoty 250 tys. zł, tak aby jak najwięcej ogrodów działkowych mogło uzyskać realną pomoc finansową
  • Utworzeniu międzywydziałowego zespołu ds. ogrodów działkowych i działkowców
  • Wyposażeniu każdego ogrodu działkowego w monitoring poprawiający bezpieczeństwo, place zabaw dla dzieci tam gdzie jest na to miejsce, dostęp do WiFi

Urszula Niziołek-Janiak zadeklarowała, że ogrody działkowe zostaną objęte planami miejscowymi, tak aby były chronione przed likwidacją pod budownictwo deweloperskie.

Daniel Walczak przypomniał, że Rada Miejska w Łodzi wyraziła w uchwale z 9 marca 2016 r. pogląd, aby w urzędzie powstał specjalny zespół zajmujący się ogrodami działkowymi. Do dzisiaj taki zespół nie został powołany, dlatego jednym z elementów programu jest utworzenie właśnie takiego międzywydziałowego zespołu ds. ogrodów działkowych i działkowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.