TAK! dla przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy Łodzi oprzemy o lokalny potencjał, dziedzictwo przedsiębiorczości oraz etos dobrej roboty, na których nasi przodkowie zbudowali miasto.

Nasze fundamenty:

 • Nic o przedsiębiorczości bez przedsiębiorców
 • Koniec pustych witryn w miejskich kamienicach
 • Ochrona starych rzemiosł i unikalnych usług
 • Koniec z przetargami eliminującymi lokalnych wykonawców i projektantów
 • Rewitalizacja przyjazna lokalnym biznesom. Latarnicy przedsiębiorczości w każdej dzielnicy
 • Łódzki biznes nie stoi w korku. Priorytet dla ostaw i zaopatrzenia
 • Ryneczek pod chmurką w soboty na każdym osiedlu

Obecnie Łodzi notuje się spadającą liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz pogarsza się kondycja ekonomiczna lokalnych firm. Łódzkie przedsiębiorstwa nie mają silnej reprezentacji w procesach decyzyjnych a samorząd nie zna prawdziwych, codziennych potrzeb przedsiębiorców. W trakcie remontów nikt nie utrzymuje bieżących kontaktów z przedsiębiorcami. Tymczasem dla rozwoju prawdziwej przedsiębiorczości potrzebny jest lokalny kapitał ludzki. Potrzebujemy zatem więcej przedsiębiorczości w każdym sektorze (prywatnym, publicznym, obywatelskim). Obecnie jesteśmy miastem studentów, ale nie absolwentów. Łódź będzie się rozwijać, jeśli zdoła ich zatrzymać.

Pomimo spadającego w Łodzi bezrobocia rynek pracy także wymaga wsparcia. Bezrobocie w Łodzi spada. Każdy ekonomista wie, że spadek bezrobocia jest spowodowany dwoma czynnikami. Pierwszy to więcej miejsc pracy dla pracodawców (popyt na pracę) a drugi to mniej rąk do pracy (podaż pracy). Gdy władze kraju i miasta chwalą się spadkiem bezrobocia, biorą pod uwagę tylko pierwszy powód. Drugi powodem do chwały nie jest, bo oznacza, że jest nas coraz mniej a ci którzy jeszcze zostali, są w wieku emerytalnym. Taką sytuację mamy w Łodzi – bezrobocie spada bo w mieście ubyło przez 10 lat tyle mieszkańców ile ma Retkinia. Jesteśmy kurczącym się miastem osób coraz starszych. Aby to zmienić, już dziś musimy zadbać o nowych pracowników. Aby pracownicy chcieli w Łodzi pracować, powinniśmy wspierać – zamiast enigmatycznych jednorożców – lokalnych przedsiębiorców z krwi i kości.

Nasz program dla przedsiębiorczości

 • Nic o przedsiębiorczości bez przedsiębiorców. Zwiększymy zakres partycypacji przedsiębiorców w procesach rządzenia Łodzią poprzez Radę Przedsiębiorców Lokalnych. Cechy rzemieślnicze i izby gospodarcze będą dla nas rzeczywistymi partnerami w decydowaniu o przyszłości gospodarczej miasta. Będziemy wspierać współpracę między przedsiębiorcami,
 • Koniec pustych witryn w miejskich kamienicach. Upowszechnimy najem krótkoterminowy, aby miejskie lokale nie stały niepotrzebnie puste. Usprawnimy procedury wynajmu miejskich lokali użytkowych dla małych przedsiębiorców. Uzyskanie wszelkich zgód uzależniających najem i dzierżawę lokali na działalność gospodarczą nie będzie udręką przedsiębiorców, ale obowiązkiem Urzędu Miasta Łodzi
 • Zapewnimy ochronę starych rzemiosł i unikalnych usług 4. Koniec z przetargami eliminującymi lokalnych wykonawców. Zmienimy sposób organizacji przetargów organizowanych przez samorząd Łodzi. Wprowadzimy wszystkie dostępne prawem mechanizmy, które będą wyrównywać szanse małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych w starciu z dużymi zagranicznymi korporacjami
 • Pierwszym punktem kontaktu dla przedsiębiorców będą łódzkie dzielnice. Wprowadzimy instytucje latarników przedsiębiorczości jak menadzerów odpowiedzialnych za wspomaganie lokalnych firm w Urzędzie Miasta Łodzi
 • Przedsiębiorcy inwestujący w zabytki będą mieli zapewnioną szybką ścieżkę administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Nie warto chwalić się Nowym Centrum Łodzi, kiedy mamy nie wyremontowane “stare”
 • Będziemy częściej stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości w zamian za ożywianie zaniedbanych dzielnic Łodzi, zagospodarowanie pustostanów oraz wprowadzanie ekologicznych produktów i usług na łódzki rynek, oraz promocję łódzkich marek. Obniżymy podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za utrzymanie terenów zielonych na nieruchomościach wykorzystywanych na cele komercyjne
 • Upowszechnimy programy kształcenia zawodowego w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami
 • Włączymy studentów w życie Łodzi od pierwszego roku studiów, poprzez zachęcanie do płacenia PIT, organizację konsultacji w osiedlach akademickich, rozszerzenie wsparcia dla studentów w polityce mieszkaniowej. Wydzieliny pulę lokali użytkowych na start w ramach pakietu “mieszkanie plus firma”, dla osób decydujących się zostać w Łodzi po zakończeniu nauki i otworzyć w niej działalność gospodarczą
 • Będziemy aktywnie pozyskiwać pracowników, poprzez poprawę warunków mieszkaniowych, zachęty do powrotu do Łodzi oraz zapraszanie do Łodzi wykwalifikowanych pracowników z takich krajów, jak Ukraina
 • Ożywimy przedsiębiorczość w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej w Łodzi poprzez znaczne zwiększenie atrakcyjności zamieszkania
 • Będziemy współpracować z tymi korporacjami transnarodowymi, które będą współpracować z firmami lokalnymi
 • Ustanowimy coroczną nagrodę dla społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • Promocję miasta oprzemy o prezentację lokalnych firm i produktów. Wytyczymy w tym celu szlak turystyczny łódzkiej drobnej przedsiębiorczości
 • Zapewnimy ryneczki pod chmurką w soboty na każdym osiedlu

kww tak przesiebiorczosc.png

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.