Program transportowy TAK!

Szybki tramwaj i autobus

Zapewnimy szybkie, częste i punktualne funkcjonowanie transportu publicznego. Do roku 2023 przywrócimy częstotliwość kursowania z 2001 roku. Nadamy komunikacji miejskiej bezwzględny priorytet w ruchu. Zintegrujemy tramwaje i autobusy ze sobą, budując wspólne przystanki z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Będziemy współpracować z ościennymi samorządami, by zachęcić jak najwięcej mieszkańców aglomeracji do przyjeżdżania do Łodzi transportem publicznym. Stacje Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej staną się parkingami park&ride. Do roku 2025 wycofamy ostatnie wysokopodłogowe wagony tramwajowe z regularnego ruchu liniowego.

Ulice dla ludzi

Chodzenie po Łodzi będzie przyjemnością. Zainwestujemy w kompleksowy program naprawy chodników. Zlikwidujemy przyciski oczekiwania na zielone światło. Zadbamy o bezpieczeństwo wokół szkół. W śródmieściu wprowadzimy więcej ulic dwukierunkowych w miejsce jednokierunkowych (m.in. Nawrot, Tuwima, Struga, Zamenhofa, Więckowskiego, Próchnika, Jaracza). W oparciu o istniejącą infrastrukturę i niezbędne nowe odcinki wyznaczymy logiczną sieć obwodnic, umożliwiających omijanie centrum. Wyremontujemy ulice od lat czekające na naprawę. Zamiast kolejnych sygnalizacji świetlnych będziemy stawiać na wyniesione skrzyżowania i ronda. Uporządkujemy parkowanie w centrum i na osiedlach, tworząc wraz z ich mieszkańcami plany parkingowe. Wyłączymy niepotrzebne sygnalizacje i wprowadzimy strefy skrzyżowań równorzędnych.

Zbudujemy nowe linie tramwajowe

Wybudujemy tramwaj na Kopcińskiego, Palki, Spornej i do szpitali – CKD i Matki Polki. Zbudujemy także zupełnie nową linię tramwajową, która połączy ulice Dolną ze Sporną i poprawi obsługę komunikacyjną Bałut. Odbudujemy tramwaj na ulicy Tuwima, Struga, Czerwonej i Wróblewskiego, a w dalszej kolejności także na Złotno i Rudę. Zbudujemy nową linię do zajezdni tramwajowej na Telefonicznej, tak, by nie groził nam więcej paraliż komunikacyjny w razie awarii na ulicy Pomorskiej.

Kolej przestanie dzielić miasto.

Wybudujemy nowe przekroczenia torów kolejowych na m.in. na Srebrzyńskiej, Widzewskiej, Wróblewskiego czy Teresy. Zbudujemy wiadukty zamiast przejazdów kolejowych na Transmisyjnej, Śląskiej i Płaskiej. Zadbamy o bezpieczne przejścia dla pieszych przez tory w formie kładek m.in. na Wiejskiej, Henrykowskiej, Pustynnej czy Inowrocławskiej. Dopilnujemy, aby do dworca Łódź Widzew dało się również dotrzeć od strony Henrykowa i Stoków.

Obwodnica Nowosolnej

Uzyskamy środki na budowę obwodnicy Nowosolnej i przedłużenie ulicy Puszkina do Pomorskiej.

rozwój sieci tramwajowej i przekroczenia torów k9olejowych do 2030.png

Mapa całości – większa: link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.