Zadaliśmy sto pytań. Co dostaliśmy w zamian?

W czwartek, 28 czerwca minęło 14 dni od złożenia w urzędzie naszych stu pytań do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej. To ważne – nasze pytania zadaliśmy w tzw. trybie dostępu do informacji publicznej (DIP),  zgodnie z artykułem 61 Konstytucji RP. Konstytucja gwarantuje nam dostęp do informacji, odpowiedź na nasze pytania, zgodnie z prawem, nie powinna zostać udzielona później niż po dwóch tygodniach. Od czwartku minęło już kilka dni – ile odpowiedzi otrzymaliśmy? 78. Ile z nich jest merytorycznych? Niewiele. Po kolei.


„Góra” nie wie.

I wydaje się nie być zainteresowana sprawami Łodzi, łodzianek i łodzian. To przykre – wydawałoby się, że struktura urzędu miasta, sposób zarządzania podyktowany jest hierarchią odpowiedzialności i decyzji. Jak już wspomnieliśmy, nasze pytania kierowaliśmy do Pani Prezydent – osoby, która nie tylko powinna wiedzieć, co się dzieje – powinna wiedzieć, gdzie skierować nasze pytanie, by spełnić warunek otwartości i dostępności danych. Okazuje się, że nie – to tak najwyraźniej nie działa. O ile kolejne wizualizacje, ambitne plany i kubaturowe inwestycje sygnowane są przez Panią Prezydent, o tyle pierwszą odpowiedzią na pytanie o liczbę bezdomnych była informacja:

DOA-BBI-I.1511.16.2018

Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Łodzi nie posiada informacji na temat osób bezdomnych. W związku z powyższym przesłany przez Panie wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przekazany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
/-/ Agnieszka Kozłowska

To nie jest jedyna taka odpowiedź – „z up. Prezydenta Miasta Łodzi” otrzymaliśmy jeszcze około 18 podobnych. To co najmniej zastanawiające – kto i jak zarządza miastem? To właściwie porażające – ten brak zainteresowania problemami zupełnie doraźnymi i przesunięcie funkcjonowania z ich rozwiązywania na działania PRowe – robione pod publikę z wykorzystaniem ładnych wizualizacji i grubego „dywanu” pod który zamiata się kwestie niewygodne tak długo jak się da.


„Środek” rozkłada ręce.

Nasze pytania dotyczyły naprawdę szerokiego spektrum spraw – od wspomnianych osób bezdomnych zaczynając, przez kwestie związane z edukacją w mieście, profilaktyką zdrowotną, po działania inwestycyjne i finanse – te planowane i te obecne. Zadając pytania poszczególnym wydziałom i biurom, spodziewaliśmy się, że odpowiedź na nie nie przysporzy im trudności – przecież wszystkie działania poszczególnych komórek merytorycznych są kontrolowane i dokumentowane, co więcej, wymagają planowania i akceptacji. Nie do końca. Okazuje się, że nie wszystkie decyzje zostały odpowiednio przygotowane – nie we wszystkich kwestiach zrobiono diagnozy, poprawnie przewidziano koszty i potencjalne zyski. Trochę w myśl zasady „szybko, zróbmy to – zanim dotrze do nas że to bez sensu”

ZIM-DO.063.23.2018

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 14 czerwca 2018 r. dotyczącym programów opłacalności inwestycji miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że był jedynie realizatorem budowy stadionu Widzewa i nie opracowywał programu opłacalności. Wyjaśniam jednocześnie, że budowę stadionu ŁKS realizowało nieistniejące już Biuro ds. inwestycji UMŁ. Z informacji posiadanych przez ZIM wynika, że również w przypadku tej inwestycji nie był opracowywany program opłacalności

p.o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich

Agnieszka Kowalewska-Wójcik

W jaki sposób można efektywnie zarządzać miastem, jeżeli do zarządzania potrzebne są pieniądze –  trzeba wiedzieć ile się ma, by móc planować wydatki, trzeba wiedzieć ile coś kosztuje, by móc sprawdzić, ile się ma. Ta logika sugerowałaby konieczność, wręcz obowiązek opracowania programów opłacalności dla dużych inwestycji, mogących przecież stanowić potencjalną kotwicę finansową dla miasta, którego budżet już w tej chwili ledwie trzyma się w całości. Być może to nie jest jedyna logika, być może w tym „szaleństwie” jest metoda, której nie rozumiemy. Oby była – jeżeli to czysta brawura Urzędu Miasta Łodzi, to nie wróży to dobrze na przyszłość i jest dość ryzykowne – w jaki sposób brak analiz opłacalności tak dużych inwestycji będzie traktowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która otrzymała ostatnio nowe uprawnienia do badania zasadności wydatków publicznych?


Najniższy szczebel „nie realizuje”

Merytoryczne odpowiedzi które otrzymujemy dotyczą przede wszystkim statystyk – danych nie wymagających przetworzenia, danych, które poszczególne biura, wydziały zbierają… i które wymagają reakcji, czy to ze względu na obowiązek nałożony przez Ministerstwo (Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego), czy ze względu na istotność kryjącego się za danymi problemu. Reakcji często jednak nie ma – jak mogła być być, jeżeli na poziomie zarządzania rozkłada się ręce, na poziomie decyzyjnym „się nie wie” albo udaje się, że problemu się nie widzi?

DPr–ZSS–V.1431.5.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 czerwca br. o udzielenie informacji publicznej w zakresie realizacji programów „harm reduction”, monitorowania liczby zakażeń wirusem HIV oraz iniekcji używania substancji psychoaktywnych w Łodzi przez miasto Łódź,
informuję co następuje: Miasto Łódź nie prowadzi programów typu „harm reduction”, nie monitoruje liczby zakażeń wirusem HIV oraz iniekcyjnego używania substancji psychoaktywnych na terenie
Łodzi. Rejestr liczby zakażeń wirusem HIV prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi, natomiast rejestr iniekcyjnego używania substancji psychoaktywnych nie jest prowadzony na terenie Łodzi.

Iwona Iwanicka
Zastępca Dyrektora
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Z otrzymanych do tej pory odpowiedzi rysuje nam się obraz, który, mówiąc delikatnie, budzi niepokój. Być może faktycznie nie wszystko rozumiemy, za dużo wymagamy – odpowiedzi które uzyskaliśmy są „formułami prawnymi”, które mają nam utrudnić dostęp do danych, czy stanowią zwyczajnie część procedury i nie powinniśmy się przejmować, bo w gruncie rzeczy wszystko jest w porządku. Być może. My jednak traktujemy miasto poważnie – jego problemy powinny stanowić meritum działań osób zarządzających miastem, udzielenie pisemnej odpowiedzi że „Urząd Miasta Łodzi nie posiada informacji na temat bezdomnych” jest dla Koalicji TAK! znakiem ostrzegawczym. Co więcej, nawet jeżeli to tylko procedura – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest przecież odpowiedzialny za monitorowanie tych konkretnych danych, to miasto przyjęło w 2016 roku Politykę Otwartości, powstał Zespół ds. Otwartych Danych – ma zatem obowiązek je udostępniać w określonym standardzie. Chociaż może ponownie zbyt dużo wymagamy, skoro na pytanie o realizację wspomnianej polityki uzyskaliśmy odpowiedź:

DAR-ZPr-IV.1431.2.2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek, z dnia 14 czerwca 2018 roku, o udostępnienie informacji, w jaki sposób miasto Łódź realizuje Politykę Otwartości, informuję, że bieżące sprawozdania z prac Zespołu ds. Otwartych Danych oraz realizacji Zarządzenia Nr 2482/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Otwartych Danych i realizacji Programu Łódź – Miasto Otwarte publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje- raporty/otwarte-dane/. Zespół ds. Otwartych Danych pracuje w modelu bieżącej współpracy a nie sformalizowanych posiedzeń.

Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami
Robert Kolczyński


To nie koniec naszej pracy z pytaniami. Po pierwsze, zapytamy ponownie i upomnimy Urząd Miasta Łodzi w kwestii pytań na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Po drugie, wskażemy „Interes publiczny” jaki stoi za pytaniami, które wymagają przetwarzania danych – poprosił nas o to Urząd. Po trzecie, czekamy na pytania o przedłużonym czasie odpowiedzi. Będziemy pytać, upominać, wskazywać i pytać ponownie. Aż do skutku.

Wszystkie odpowiedzi opublikujemy wkrótce. Te najbardziej niepokojące przekażemy do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o sprawdzenie, czy nam się wydaje, czy może jednak Łódź nie jest zarządzana tak jak powinna być.

Jeden komentarz

  1. Pingback: Potrzebujemy danych, dla lepszej jakości Polski – na wczoraj! – KOSMOGRAFIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *