Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer179303/public_html/takdlalodzi.pl/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Plac Barlickiego wspólnym dobrem

Komentarz Koalicji TAK w sprawie zmian funkcji placu Barlickiego:

Czy plan zagospodarowania przestrzennego dużego fragmentu Łodzi, w którym znajduje się również pl. Barlickiego jest łodzianom potrzebny?

Tak! Bowiem pomoże on uporządkować przestrzeń starego Polesia oraz uniknąć niekontrolowanych inwestycji. Będziemy jako mieszkańcy Łodzi wiedzieli gdzie mogą powstawać nowe mieszkania, gdzie nie należy więcej budować, oraz gdzie powstanie w naszej okolicy zieleń i przyjazne ulice i place z przystankami komunikacji zbiorowej. Uchwalenie planu dla tego obszaru spowoduje, że każda decyzja dotycząca nowej zabudowy nie będzie efektem “dogadywania się” władz miasta z wybranymi inwestorami w zaciszu gabinetów, lecz wynikać będzie wprost z zapisów planu. To uczyni inwestowanie na tym obszarze bardziej przewidywalnym a jednocześnie mocniej ochroni interesy obecnych mieszkańców i przedsiębiorców.

Czy mieszkańcy Starego Polesia zasługują na nowe tereny zielone i atrakcyjne przestrzenie publiczne?

Tak! Bowiem choć jest to najgęściej zaludniony obszar miasta, znajduje się w nim najmniej zieleni parkowej i przyulicznej i prawie w ogóle nie ma tu placów i innych przestrzeni, w których można pospacerować, odpocząć i gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas.

Czy kupcy mają prawo dalej handlować na pl. Barlickiego?

Tak! Bowiem czynią to od bardzo wielu lat. W swoją działalność zainwestowali duże środki finansowe a łodzianie, w szczególności mieszkańcy Polesia uznają plac za jedno z najbardziej oczywistych miejsc robienia codziennych zakupów po przystępnych cenach.

Jako Koalicja Tak! uważamy, że nie ma konfliktu między interesami przedsiębiorców oraz zapisami planu przygotowanymi przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pl. Barlickiego i jego okolic ma służyć temu, by na długie lata pogodzić interesy różnych użytkowników tej części Łodzi i wszelkie działania zarówno miasta, jak i plany kupców uczynić bardziej przewidywalnymi. Nasza propozycja jest prosta:

  • TAK dla planu zagospodarowania przestrzennego
  • TAK dla handlu służącego kupcom oraz mieszkańcom Starego Polesia i całej Łodzi
  • TAK dla atrakcyjnej i zielonej przestrzeni publicznej na pl. Barlickiego

Mieszkańcy Starego Polesia i łodzianie zasługują jednocześnie na pewność decyzji planistycznych w mieście, dostępne i świeże produkty po przystępnych cenach oraz atrakcyjne miejsca do odpoczynku, rekreacji i spacerów. To da się na Starym Polesiu pogodzić!

Na spotkaniu w dniu 5 marca 2018 roku władze Łodzi ogłosiły, że do czasu zakończenia umowy dzierżawy placu pod targowisko nie będą egzekwować przenosin części targowiska z pl. Barlickiego na pobliską, sąsiadującą z placem działkę. Chyba, że wcześniej uda się wynegocjować akceptowalne dla obu stron warunki przeprowadzki. Przez niektórych zostało to odebrane jako rezygnacja z ustaleń zawartych w przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a może nawet jako rezygnację z uchwalenia tego planu.

Koalicja Tak! nie uważa za słuszne wycofywanie się miasta z prac nad planem, którego zapisy stanowić będą przewidywalne kierunki zabudowy oraz działań inwestycyjnych na długie lata.

Koalicja Tak! nie uważa też, że zapisów konsultowanego planu nie można uczciwe ustalić z działającymi obecnie na pl. Barlickiego przedsiębiorcami.

Naszym zdaniem problem nie tkwi w planach miejscowych. Problem tkwi w wiarygodności władz Łodzi. Każdy łodzianin i łodzianka mają prawo oczekiwać, że powstanie plan zagospodarowania przestrzennego, który pogodzi interesy wielu użytkowników pl. Barlickiego. Placu, na którym może być jednocześnie ładnie i zielono, i gdzie można zrobić zakupy u lokalnych dostawców. To właśnie dzięki przyjęciu takiego planu będziemy jako mieszkanki i mieszkańcy pewni, gdzie będą powstawać nowe mieszkania, biura oraz inne budynki. Będziemy pewni, gdzie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat będziemy mogli liczyć na zieleń, miejsca do spacerów i odpoczynku i gdzie będą zlokalizowane przystanki komunikacji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest jednak dokumentem, który rozstrzygnie dokładnie kiedy i za czyje pieniądze zostaną wybudowane nowe hale oraz zlikwidowane stare. Te rozstrzygnięcia mogą być zawarte w innych dokumentach, przede wszystkim w planach inwestycyjnych i kolejnych budżetach Łodzi.

Kupcy z pl. Barlickiego mają prawo liczyć na pisemną deklarację Prezydent Miasta Łodzi, w jaki sposób miasto będzie partycypować finansowo w inwestycji, która z jednej strony poprawi jakość zagospodarowania placu Barlickiego, a z drugiej pozwoli zlokalizować handel w sąsiednich obiektach. Naszym zdaniem, miasto mające ambicje metropolitalnego powinno być stać na pełne sfinansowanie nowych obiektów handlowych i późniejszą ich dzierżawę obecnym na pl. Barlickiego kupcom po przystępnych cenach.

Stanowić to będzie realną formę wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości kupieckiej, która od lat toczy nierówną walkę z dużymi sieciami handlowymi.

Jednocześnie oczekujemy, że szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania pl. Barlickiego i jego okolic staną się przedmiotem profesjonalnie przeprowadzonego panelu obywatelskiego z udziałem zarówno kupców, jak i mieszkańców Starego Polesia. Koalicja Tak! Deklaruje aktywny udział w organizacji tego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz